پايان نامه،مقاله،نمون سوال پايان نامه،مقاله،نمون سوال .

پايان نامه،مقاله،نمون سوال

رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار

رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار

رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتاردسته: روانشناسي و علوم تربيتي
بازديد: 9 بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 26 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 36

رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار

قيمت فايل فقط 3,500 تومان

خريد

[3]

قيمت فايل فقط 3,500 تومان

خريد

برچسب ها : رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار , رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۷:۰۸ توسط:minibuy موضوع:

بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت روان دانشجويان پيام نور خرم آباد

بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت روان دانشجويان پيام نور خرم آباد

بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت روان دانشجويان پيام نور خرم آباددسته: روانشناسي و علوم تربيتي
بازديد: 6 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 45 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 31

روان شناسان مزاح را به مثابه يكي از ويژگيهاي شخصيتي انسان در نظر گرفته و آن را از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار داده اند

قيمت فايل فقط 3,500 تومان

خريد

روان شناسان مزاح را به مثابه يكي از ويژگيهاي شخصيتي انسان در نظر گرفته و آن را از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار داده اند. در دهه 1960 م. علاقه روان شناسان به نقد و بررسي مزاح و خنده براي وجود آدمي جلب شد. برخي از روان شناسان معتقدند كه مزاح و خنده براي وجود آدمي و زندگي او، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است (كورتكف [1]، 1991؛ ميندس[2] و كوربين [3]، 1985). ديدگاه عمده دربارة نقش روان شناختي مزاح معتقد است كه مزاح نوعي سبك سازگاري و انطباق است. فرويد [4] (1916) معتقد است كه مزاح يكي از سازوكارهاي دفاعي «من» و نوعي تلاش اقتصادي جهت صرف انرژي رواني است. آريتي [5] (1975) معتقد است ارتباط تنگاتنگي بين حدس بذله گويي و ميزان خلاقيت فرد وجود دارد. پلاچيك [6] (1981) هشت سبك سازگاري براي آدمي برشمرده كه در اين ميان سازوكار وارونه سازي، يعني توجه به وجوه مضحك شرايط و موقعيت هاي فشارزا از آن جمله است. از يك ديدگاه جامع تر زيستي – رواني اجتماعي [7] مي توان مزاح را نوعي پيام هدفمند اجتماعي دانست كه با تغييرات فيزيولوژيكي و رواني ويژه اي همراه است. بديهي است كه اين پيام كاركردهاي اجتماعي خاص خود را داراست و محتوا و مسير ويژه خود را نيز دارد. به عبارت ديگر مزاح به مثابه يك پيام هدفمند به دنبال تحقيق كاركردهاي معيني است و در اين راه با استفاده از شيوه هاي ويژه در موقعيت هاي معيني به كار مي رود. توجه به كاركردهاي اجتماعي و اهداف مزاح از ديدگاههاي مختلف، مورد بحث و بررسي علماي رفتاري و به خصوص روان شناسان قرار گرفته است. برخي از روان شناسان، مزاح را اساساً خصومت بار، عده اي آن را دردناك و تحقيرآميز و تعدادي ديگر مزاح را سرگرم كننده و لذت بخش مي دانند. به طور كلي نظرات روان شناختي پيرامون مزاح و بذله گويي را مي توان در قالب چند رويكرد نظري مورد بررسي قرار داد. شوخي و شوخ طبعي اساساً خلاق بوده و خود تسهيل كننده خلاقيت بيشتر است. تقريباً تمامي تعاريف شوخ طبعي شامل ضوابطي از قبيل تركيبهاي غيرمعمول، شگفتي، عدم تجانس مفاهيم و برداشتها و نظاير آن مي گردد. بر طبق يك تعريف شوخ طبع كسي است كه خلاقيتش منجر به اظهار نظرها، داستانها و نمايش نامه هاي خنده آور است. علاوه بر آن، در بينشي وسيع شوخ طبع كسي است كه خود و ديگران را به نحوي فراتر و منفك تر مي بيند. چنين شخصي قادر است به خود و وقايع زندگي بخندد و در عين حال با مردم و وقايع مرتبط باقي بماند.شوخ طبعي فرايندهاي فيزيولوژيك، رواني و اجتماعي را ادغام يا سنتز مي كند. بنابراين توانايي ايجاد شوخي و مزاح يا «داشتن توانايي شوخ طبعي» ويژگي خلاق مهمي است. بدون شوخي زندگي براي غالب مردم غيرقابل تحمل است. براي بسياري از مردم شوخي يك راه بقا و يك نيروي شفابخش است

فهرست مطالب

مقدمه

مزاح يا شوخ طبعي

آشنايي با متون روانشناسي دربارة مزاح

سلامت روان يا سلامت روانشناختي

بيان مسئله تحقيق

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها

تعريف مفهومي شوخ طبعي

تعريف عملياتي شوخ طبعي

تعريف مفهومي سلامت رواني

تعريف عملياتي سلامتي رواني

فصل دوم

مباني نظري و يافته هاي پژوهشي

مباني (رويكردهاي) نظري روان شناختي مزاح

الف- نظريه اهانت

ب- نظريه تخليه هيجاني و آسودگي

ج- نظريه ناهماهنگي و تباين

واكنشهاي مزاح

مزاح و سيستم ايمني بدن

نقش درماني مزاح

تبيين روان شناختي از تأثير مزاح در مقابله با استرس

مدل تعاملي استرس

مباني نظري سلامت رواني

نظريه فرويد

نظرية موري

نظرية آدلر

نظريه فروم

نظريه مزلو

نظريه اسكينر

نظريه كارل يونگ

افراد سالم از نظر رواني

نظريه اسلام

اهميت سلامت روان

الف- عوامل زيستي

ب- عوامل عاطفي و رواني

ج- عوامل اجتماعي

رابطة بين استرس، كنار آمدن و سلامتي

پيامدهاي استرس

اختلال هيجاني

اختلال شناختي

اختلال فيزيولوژيكي

كنار آمدن

روشهاي كنار آمدن مستقيم

كنار آمدن مواجهه اي

مسئله گشايي برنامه ريزي شده

حمايت اجتماعي

روشهاي كنار آمدن دفاعي

مكانيزمهاي دفاعي

كاهش دهندگان شيميايي استرس

پسخوراند زيستي

ورزش

يافته هاي پژوهشي در زمينة مزاح (شوخ طبعي)

ترغييب پرورش توانايي شوخ طبعي

منابع فارسي

قيمت فايل فقط 3,500 تومان

خريد

برچسب ها : بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت روان دانشجويان پيام نور خرم آباد , شوخ طبعي , سلامت روان , دانشجويان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۶:۵۰ توسط:minibuy موضوع:

بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز ترك خود معرف شهر يزد

بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز ترك خود معرف شهر يزد

بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز ترك خود معرف شهر يزددسته: روانشناسي و علوم تربيتي
بازديد: 8 بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: 38 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 64

بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز ترك خود معرف شهر يزد

قيمت فايل فقط 6,000 تومان

خريد

قيمت فايل فقط 6,000 تومان

خريد

برچسب ها : بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز ترك خود معرف شهر يزد , بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز ترك خود معرف شهر يزد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۶:۳۹ توسط:minibuy موضوع:

تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

تاثير محيط بر خلاقيت كودكاندسته: روانشناسي و علوم تربيتي
بازديد: 6 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 29 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 43

تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

قيمت فايل فقط 3,800 تومان

خريد

تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

فهرست 

تشريح خصوصيات محيط استفاده

دستهاي آلودة كودك

تاثيرات محصول بر محيط

عملكرد ارگونوميكي رنگ

گشتالت در محصول

انرژي تصويري محصول

عملكرد ساختاري رنگ

بررسي تاثيرات بصري رنگ در محصول

نتيجه‌گيري

ابزار نقاشي كودكان

آناليز ساختار

چك ليست طراحي

بعضي از محيط‌ها براي يادگيري، انگيزه‌اي بسيار جالب هستند و برخي ديگر بهترين و مؤثرترين وسايل را به فراخور استعداد افراد دربردارند.

عوامل سازندة محيط براي كودك عبارتند از: فضاي كافي براي فعاليت، وسايل بازي مناسب، دوستان مهربان، آموزش و راهنمايي و وظايفي كه به آنها محول مي‌كنيم و در حيطة توانايي آنهاست.

براي اينكه يك وسيله به بهترين وجه ممكن طراحي شود بايد تا حد امكان با مكان استفاده محصول آشنا بوده و خصوصيات آن را مشخص كنيم تا در انتخاب فرم، عملكرد، جنس و مسايل ديگر مربوط به طراحي محصول مواردي برگزيده شوند كه بيشترين سازگاري با محيط و عناصر وابسته به آنها از جلمه اشياء پيرامون محصول و استفاده‌گر را داشته باشد.

تشريح خصوصيات محيط استفاده:

اتاق كودك به واسطة استفاده‌اي كه از آن مي‌شود، داراي خصوصيات خاصي است كه در اينجا به بررسي آن مي‌پردازيم:

1- اتاق كودك، اتاقي است كه در حدود 12 متر يا حدود 2*3 محسوب مي‌شود.

2- دماي اتاق همواره متعادل است و از سرد و گرم شدن بيش از حد آن جلوگيري مي‌شود.

3- حتي الامكان آفتاب گير انتخاب مي‌شود و نور خورشيد به داخل اتاق مي‌تابد.

4- كودك در اتاق خود احساس آرامش كرده و آنجا را حيطة قلمرو خود مي‌داند.

5- در اتاق وي، معمولاً انواع و اقسام اسباب بازيها مشاهده مي‌شود.

6- رنگ اتاق كودك معمولاً با ديگر اتاق‌ها متفاوت است و با توجه به جنسيت كودك، ديوارها رنگ آميزي مي‌شوند.

7- لوستر، تابلوها و وسايل فانتزي و كودكانه در اتاق وي استفاده مي شود.

8- والدين سعي مي‌كنند، حتي الامكان وسايل اتاق كودكشان قابل شستشو باشد.

تاثيرات محيط بر محصول:

 q  تاثيرات بصري:

- چهار گوش بودن اتاق و صاف بودن ديوارها

- ابعاد اتاق كودك

- وجود وسايل فانتزي و كودكانه در اتاق كودك

- رنگ اتاق

q  تاثيرات فيزكي و شيميايي:

- ايجاد ضربه به محصول از جانب كودك يا حين حمل و نقل

بايد توجه داشت كه اين محصول توسط گروه سني 4 تا 6 سال استفاده مي‌شود و اين گروه مايل به حركت، جنبش و بازي مي‌باشند، در نتيجه ممكن است محصول با صدماتي روبه رو شود.

قيمت فايل فقط 3,800 تومان

خريد

برچسب ها : تاثير محيط بر خلاقيت كودكان , تاثير محيط بر خلاقيت كودكان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۶:۳۰ توسط:minibuy موضوع:

مشاوره ناشنوايان (فراز ها و نشيب ها)

مشاوره ناشنوايان (فراز ها و نشيب ها)

مشاوره ناشنوايان (فراز ها و نشيب ها)دسته: روانشناسي و علوم تربيتي
بازديد: 7 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 21 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 25

مشاوره ناشنوايان (فراز ها و نشيب ها)

قيمت فايل فقط 2,800 تومان

خريد

1

قيمت فايل فقط 2,800 تومان

خريد

برچسب ها : مشاوره ناشنوايان (فراز ها و نشيب ها) , مشاوره ناشنوايان (فراز ها و نشيب ها)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۶:۲۲ توسط:minibuy موضوع:

نقش روانشناسي در ادبيات ( معاصر)

نقش روانشناسي در ادبيات ( معاصر)

نقش روانشناسي در ادبيات ( معاصر)دسته: روانشناسي و علوم تربيتي
بازديد: 7 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 19 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 25

نقش روانشناسي در ادبيات ( معاصر)

قيمت فايل فقط 3,500 تومان

خريد

نقش روانشناسي در ادبيات ( معاصر)

فهرست

عنوان

صحفه

1- چكيده مقاله..................................................................................................................

2- مقدمه........................................................................................................................

3- تعريف روانشناسي و تاريخچة آن.......................................................................................

4- روانشناسي و ادبيات.......................................................................................................

5- مفهوم هنر...................................................................................................................

6- رابطة ادبيات و روانشناسي..............................................................................................

7- روانشناسي هنر و ادبيات عرفاني است.................................................................................

8- مثال روانشناسي در ادبيات و اشعار سهراب سپري ( شاعر معاصر) .............................................

9- نتيجه گيري.................................................................................................................

10- منابع ......................................................................................................................

چكيده مقاله:

اين مقاله در مورد نقش روانشناس در ادبيات است كه كل مفهوم آن اين است كه امروز با رشد وتكاپوي جامعة ادبيات هم رشد داشته است و به غير از مفاهيم اخلاقي و زيباشناسي يك فهم جديد به نام روانشناسي در آن وارد شده است.

 و رابطه روانشناسي و ادبيات در عصر امروز يك امر حياتي است چون خوانندگان فهم آنها بالاتر رفته و نگرش جديدي بر نوشته ها دارند.

خلاصه مقاله اين است كه رابطه ادبيات با روانشناسي را مي توان از نوشته و افكار نويسنده در كرد كه چه رابطه اي را ايجاد كرده است و يك آثار خلق كرده كه مخاطبان فراواني دارد.

اين تحقيق روش آن ميداني يا كتابخانه اي است كه از چند كتاب گرفته شده است و از مقالات اينترنتي هم استفاده شده است و مترمكز به افكار كتاب و مقالات مي باشد. چكيده اين تحقيق در واقع مي خواهد بگويد كه ادبيات امروز خارج از روانشناسي  نميباشد چون هر نوشته اي كه خلق مي شود بايد داراي روح و تازگي باشد كه آن روح را روانشناسي مي گوييم تا شخص بتواند با افكار سالم آن اثر را بخواهد و از آن لذت برد.

مقدمه :

عنوان نقش روانشناس در ادبيات معاصر

در اين تحقيق رابطه بين روانشناس و ادبيات بحث شده است البته اين تحقيق همة آن تحت تأثير كتاب و منابع نيست بلكه خود نويسنده افكار خود را بيان كرده است اگر چه افكار نويسنده كوتاه مي باشد ولي خدشه اي به خود تحقيق وارد نكرده است. و تحقيق داراي چند بخش است كه بخش اول آن در مورد تعريف روانشناسي و تاريخچة آن و تعريف ادبيات مي باشد بخش دوم در مورد روانشناسي هنري و عرفاني و بخش ديگر آن داراي روانشناسي و رابطة آن با ادبيات مي باشد و در آخر در مورد يك آثار ادبي معاصر سهراب از نظر روانشناسي صحبت شده است.

هدف از اين تحقيق در مورد روانشناسي در ادبيات اين است كه بدانيم امروزه اين عامل اصلي كي اثري در خواند مربوط به دانستن روانشناسي است، كه اثر ان را در جامعه پايدار به ماند. به طور كلي امروز هر كس ناخودآگاه متن را مي خواند براي فهميدن درون خود مي كوشد او با باز توليد متن در آن دخالت مي كند ولي بداين مداخلات با ترديدي مي نگرد و كنش خواندن را مورد تحليل قرار مي دهد نه نويسنده يا خواننده كشاكش ميان خوانن و ظرفيت هاي نهفته‌ي متن را آشكار مي كند تا خوانندة حرفه اي به عنوان پرسشگر در برابر متن باقي بماد و اين امر در ساختار روانكاري صورت مي گيرد.

قيمت فايل فقط 3,500 تومان

خريد

برچسب ها : نقش روانشناسي در ادبيات ( معاصر) , نقش روانشناسي در ادبيات ( معاصر)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۶:۱۵ توسط:minibuy موضوع:

ناكامي در بدست آوردن امنيت

ناكامي در بدست آوردن امنيت

ناكامي در بدست آوردن امنيتدسته: روانشناسي و علوم تربيتي
بازديد: 5 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 31 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 19

ناكامي در بدست آوردن امنيت

قيمت فايل فقط 2,400 تومان

خريد

ناكامي در بدست آوردن امنيت 

سندرم انطباق عمومي

واكنش‌هاي فيزيولوژيك به استرس

واكنش‌هاي رواني يا سايكولوژيك به استرس

امنيت

واكنش‌هاي فرد در برابر تغييرات محيطي

ناكامي

حركت به سوي امنيت

زمينه‌هاي كاربرد

سندرم انطباق عمومي

تحقيقات ( هانس سليه) چگونگي تأثير استرس ( فشار رواني ) را برعمكرد غدد درون ريز و تأثير مواد مترشحة غدد دورن ريز بر عملكردهاي بدني و رفتار آشكار ساخته است.

سليه (1945م. ) نشان داد كه تحت استرس يك نشانگان انطباق عمومي

(General Adaptation Syndrome ) پديد مي‌آيد.

هورمونهاي قشر غدد فوق كليه ( Adreal Gland  ) مسئول اين واكنش فيزيولوژيك هستند. سليه، حيوانات متعدد را در آزمايشگاه در شرايط فشار رواني قرار داد. او دريافت كه وقتي آسيبهاي محيطي يا بدني اين حيوانات را تهديد مي‌كند، عملكرد غدد مترشحة دروني افزايش مي‌يابد. بدين معني كه رنگ غدة فوق كليه از زرد به قهوه‌اي تغيير مي‌كند، حجيم مي‌شود، شروع به رهاسازي مواد ذخيره‌اي خود يعني ( استروئيدها‌ ) مي‌نمايد، وقتي كه وضعيت استرس‌زا از ميان مي‌رود، ظاهراً غدة آدرنال به حالت عادي بازگشته و عملكردهاي عادي خود را آغاز مي‌كند. اما اين حالت موقتي است، زيرا چند هفته پس از آنكه حيوان بار ديگر در معرض استرس شديد و طولاني مدت قرار مي‌گيرد، غدة آدرنال مجدداً بزرگ شده، ذخيره استروئيد خود را از دست مي‌دهد و سرانجام حيوان به دليل اين تخليه مي‌ميرد ( آزاد، 1379، به نقل از سادوك، حسن رفيعي و همكاران 1382 و ميلاني فر 1382 و ساراسون و ساراسون، به نقل از بهمن نجاريان و همكاران، 1382؛ كارلسون، به نقل از مهرداد پژهان، 1380؛ سادوك و سادوك، 2003؛ سليه و تاك وبر، 1977 ).

سليه استرس را واكنش غير اختصاصي بدن به هر گونه خواسته و نيازي مي‌دانست كه به وسيلة شرايط لذت بخش يا ناخوشايند ايجاد شده است.

سليه معتقد بود كه طبق تعريف مذكور، ضرورتي ندارد كه استرس هميشه ناخوشايند باشد، او استرس ناخوشايند را استرس ( رنج و عذاب Distress ) ناميد. پذيرش هر دو نوع استرس مستلزم تطابق است. ( سادوك و سادوك، به نقل از حسن رفيعي و همكاران، 1382؛ سادوك و سادوك، 2003).

استرس بنا به تعريف فوق، شامل هر چيز مي‌شود ( اعم از واقعي، نمادين يا تصوري) كه بقاي فرد را با خطر و تهديد مواجه مي‌كند. واكنش بدن به استرس به معناي ياد شده ـ شامل به راه انداختن مجموعه‌اي از پاسخ‌ها است كه تلاش مي‌كنند تا اثر عامل استرس‌زا را كاهش داده و تعادل بدن را به حالت اوليه باز گردانند.

دربارة پاسخ فيزيولوژيك به استرس حاد اطلاعات زيادي به دست آمده است. ولي آنچه كه دربارة پاسخ به استرس مزمن مي‌دانيم بسيار كم است.

قيمت فايل فقط 2,400 تومان

خريد

برچسب ها : ناكامي در بدست آوردن امنيت , ناكامي در بدست آوردن امنيت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۶:۰۸ توسط:minibuy موضوع:

تئوري‌هاي مربوط به عشق مادري : « غذا در برابر تماس

تئوري‌هاي مربوط به عشق مادري : « غذا در برابر تماس

تئوري‌هاي مربوط به عشق مادري : « غذا در برابر تماسدسته: روانشناسي و علوم تربيتي
بازديد: 2 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 24 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 6

تئوري‌هاي مربوط به عشق مادري « غذا در برابر تماس

قيمت فايل فقط 1,000 تومان

خريد

تئوري‌هاي مربوط به عشق مادري: غذا در برابر تماس

بر طبق متون تخصصي، روانشناسان طرفدار و هواخواه1 يكي از دو نظريه روانكاوي يا يادگيري اجتماعي هستند كه بيان مي‌دارند دليل عشق بچه‌‌ها به مادرشان ارضاي نيازهاي نخستين گرسنگي و مكيدن است. به عبارت ديگر، آنها مي‌گويند كه « دلبستگي نوزاد به مادرش نشأت2 گرفته از سايق‌هاي دروني است كه موجب راه‌اندازي فعاليت‌هايي مي‌شوند كه با تغذيه3 از سينه مادر مرتبط‌اند اين اعتقاد فقط يكي از آنهايي بود كه اين دو گروه نظري مطرح كرده‌اند. » اينها عباراتي بود كه بيوه هري‌ هارلو به نقل از وي گفته است (هارلو،4 1986 ). 

هارلو، روانشناسي كه يادگيري نوزادان ميمون‌ها را مورد تحقيق و بررسي قرار داد، توضيح داده است كه چرا مشاهدات‌ وي درباره ميمونها در آزمايشگاهش آن اعتقاد را زير سؤال برده است:

مابيش از 60 تا از آنها را بين 6 تا 12 ساعت پس از تولد از مادرانشان جدا كرديم و با بطري به آنها شير داديم.5 ميزان مرگ و مير نوزادان به علت كمبودي بود كه ما بوجود آورده بوديم يعني آنها را به مادرانشان سپرده بوديم. بچه‌هايي را كه با بطري تغذيه كرده بوديم سنگين‌تر و سالم‌تر از نوزادان دور از مادرانشان بودند... در طول دوره آزمايشاتمان، ما متوجه شديم كه نوزادان رشد يافته در آزمايشگاه دلبستگي‌اي قوي به كهنه‌هاي بچه‌اي كه ما با آن كف قفس‌ها را مي‌پوشانديم پيدا كرده‌اند  

قيمت فايل فقط 1,000 تومان

خريد

برچسب ها : تئوري‌هاي مربوط به عشق مادري : « غذا در برابر تماس , تئوري‌هاي مربوط به عشق مادري , « غذا در برابر تماس


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۵:۵۹ توسط:minibuy موضوع:

لكنت زبان

لكنت زبان

لكنت زباندسته: روانشناسي و علوم تربيتي
بازديد: 2 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 18 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 20

لكنت زبان

قيمت فايل فقط 3,000 تومان

خريد

لكنت زبان

مقدمه

لكنت زبان

ويژگيهاي باليني

درمان بر طبق خلاصه روانپزشكي كاپلان ـ سادوك

درمان پيشنهادي دكتر بلانتون

درمان پيشنهادي دكتر بلومل

درمان پيشنهادي دكتر بوم

باز پروري لكنت زبان

1)               كنترل اتساع نسوج

مقدمه

لكنت زبان يكي از مهمترين اختلافات گفتاري است كه از كهنترين ادوار در ميان جوامع بشري شايع بوده است. فردي كه لكنت زبان دارد در بيان اصوات، هجاها و يا كلمات، دچارگير، مكث كشش و تكرار مي شود. لكنت زبان معمولاً با حركات بدني مانند تكان دادن دست، سر، گردن و ... همراه است

از آنجا كه هنوز علت اين اختلاف شناخته نشده است، پژوهشگران رشته هاي مختلف از جمله پزشكي، روانشناسي، تعليم و تربيت، توانبخشي و بويژه گفتار درماني به آن پرداخته اند.

در اين مقاله كمكهاي ارائه شده به فردي لكنتي از جانب يك روانشناس ( نويسنده )، شرح داده مي شود در اينجا ابتدا به ذكر چگونگي تشخيص اين اختلال مي پردازيم و در ادامه ابتدا درمانهاي پيشنهادي محققين مختلف ارائه مي شود و در پايان چگونگي درمان فرد طي جلسات مختلف بيان مي شود.

در اينجا ما از ارائه تاريخچه لكنت زبان خودداري مي كنيم ولي علاقه مندان مي توانند به كتابهاي : لكنت زبان ـ اسماداوديان، لكنت زبان، توليدـ تاليف عبادي و ...مراجعه كنند.

لكنت زبان

در چهارمين چاپ راهنماي تشخيص و آماري اختلالات رواني( DSM- IV ) ، لكنت زبان زير عنوان اختلالات ارتباطي طبقه بندي شده و با آشفتگي در سلاست طبيعي و تعيين الگوي زماني تكلم كه نامتناسب با سن بيمار بوده و با يك يا چند تا از موارد زير مركب است تعريف شده است. تكرار اصوات، طولاني كردن اصوات عبارت تعجبي، مكث داخل واژه ها، جانشين سازي مشهود واژه ها به منظور اجتناب از انسداد كلام و انسداد خاموش يا قابل سمع كلام. اختلال در سلاست از شدت كافي براي تداخل در پسرفت  تحصيلي يا شغلي يا رابطه اجتماعي برخوردار است. در اكثر موارد اختلال در كودكي پديد مي آيد. ميزان لكنت نسبت به موقعيت و كلمات خاص فرق مي كند

از لحاظ سبب شناسي، علت دقيق لكنت زبان معلوم نيست امّا انواعي نظريه ها پيشنهاد شده است.

نظريه هاي يادگيري در مورد علت لكنت زبان مشتمل است بر نظريه معني زاد ( Sememtogenic ) كه در آن لكنت زبان اساساً يك پاسخ آموخته شده در مقابل عدم سلاست هنجاري اوان كودكي است و مدل ديگري كه بر شرطي سازي كلاسيك متمركز است، كه در آن لكنت زبان در مقابل عوامل محيطي شرطي مي شود.

در مدل سيبرنتيكز، تكلم فرآيندي تلقي مي شود كه تابع پسخوراند مناسب براي تنظيم است، فرض مي شود كه لكنت به دليل گسستگي در حلقه پسخوراند بوجود مي آيد. مشاهدات جنبي بر اين كه لكنت زبان در نتيجه نوفه سفيد ( White nise ) كاسته مي شود و اينكه كندي در پسخوراند شنوايي در افراد عادي لكنت ايجاد مي كند، اعتبار بالقوه نظريه بالا را تقويت مي كند.

ويژگيهاي باليني

لكنت زبان معمولاً قبل از 12 سالگي، و در اكثر موارد بين 18 ماهگي و 9 سالگي ظاهر مي گردد، بين 5/3 – 2 سالگي و 7-5 سالگي صعود ناگهاني در ميزان شروع اختلال مشاهده مي شود. بعضي از مبتلايان به لكنت زبان ساير مسائل تكلم و زباني هم دارند، مثل اختلال تلفظ شمرده و اختلال مربوط به رشد در زبان بياني.

قيمت فايل فقط 3,000 تومان

خريد

برچسب ها : لكنت زبان , لكنت زبان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۵:۴۹ توسط:minibuy موضوع:

پژوهش: « فوبي ( هراس ) خاص

پژوهش: « فوبي ( هراس ) خاص

پژوهش: « فوبي ( هراس ) خاصدسته: روانشناسي و علوم تربيتي بازديد: 3 بار فرمت فايل: doc حجم فايل: 43 كيلوبايت تعداد صفحات فايل: 42

پژوهش « فوبي ( هراس ) خاص

قيمت فايل فقط 5,500 تومان

خريد

[6]

قيمت فايل فقط 5,500 تومان

خريد

برچسب ها : پژوهش: « فوبي ( هراس ) خاص , پژوهش , « فوبي ( هراس ) خاص


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۵:۳۹ توسط:minibuy موضوع: